Year
2021,   2020,   2019,   2018,   2017,   2016,   2015,   2014,   2013,   2012,   2011,   2010,   2009,   2008,   2007  

BRAUBLFF (Materie und Laut) 4

Arf Arf (AU), Antoine Boute (BE), Marcel Türkowsky (DE) & Elise Florenty (FR) Adam Bohman (UK) & Clive Graham (UK), + DJ Stief Marreyt
Sat. 31 October 2015
Beursschouwburg, Brussel
doors: 21:00

BRAUBLFF (materie und Laut) is een concertreeks in samenwerking met De Player (Rotterdam). Ze stelt de volgende vraag: waar en hoe loopt taal over in muziek? Een mogelijk antwoord: het punt waar taal haar betekenis ver

Arf Arf

Arf Arf (au) is een vocal poetry ‘band’ opgericht in 1985, ter hoogte van Melbourne na een ontmoeting met de legendarische Britste conrete poëet Bob Cobbing. Met een rauwe punkattitude werpt het collectief zich op het onrepresenteerbar

Marcel Türkowsky & Elise Florenty

Marcel Türkowsky & Elise Florenty verkennen in hun poëtische video-essays de complexiteit van het Zelf, in relatie tot de Andere. Tekst en beeld lijken geen relatie met elkaar te hebben, en construeren poetische settings in verschi

Antoine Boute

Antoin Boute (be) is conceptueel kunstenaar, experimentele schrijver en begenadigd performer gespecialiseerd in het vocaliseren van de waanzin uit zijn romans — keelzang, gestotter en gebrul wisselen het verhalende zonder schroom af. P

Adam Bohman & Clive Graham

Adam Bohman is beeldend kunstenaar en verzamelaar van concrete geluiden en daarnaast lid van het far-out instant compositievehikel Morphogenesis, het concreet-absurde Bohman Brothers en de legendarische London Improvisers Orchestra. Zijn meer dan 30 ja